Huysmuseum.nl-het-gebouw

Het gebouw

In 1902 bouwden de Zusters Franciscanessen een tehuis voor bejaarden en minder bedeelden. Dit tehuis is in de loop van de jaren uitgegroeid tot sanatorium voor zenuwzieke vrouwen: De Stichting Sint Antonius.

In 1967 hebben de zusters het bestuur overgedragen aan de Stichting Het Hooghuys die de opdracht kreeg een erkend psychiatrisch ziekenhuis te worden.

In 1974 kreeg de Stichting Het Hooghuys de erkenning als psychiatrisch ziekenhuis. In deze jaren veranderden de inzichten in het behandelen van psychiatrische patiënten. Het Hooghuys was een van de eersten die een woonwijk bouwde voor chronische patiënten (in Etten-Leur) en twee opnameklinieken in Breda (de wijk IJpelaar) en in Oosterhout (vlak achter het Pasteur Ziekenhuis) De gedachte die hier achter zat was dat psychiatrische patiënten moesten integreren in de maatschappij en moesten meedoen in de maatschappij. De patiënten moesten niet langer geïsoleerd leven, ver weg van de stad in psychiatrische instellingen die vaak in de bossen gelegen waren.

In 1999 fuseerde de Stichting het Hooghuys met het RIAGG (Regionaal Instituut Ambulante Geestelijke -Gezondheidszorg), RIBW (Regionaal Instituut Beschermde Woonvormen), de Stichting STAP (deze stichting zette arbeidsprojecten op voor (ex) psychiatrische patiënten. Zo beheerden zij een groenvoorziening bedrijf, een administratiebedrijf, een personenvervoersbedrijf, een rondvaartboot in de Biesbosch en een eetcafé Ratatouille in Breda.)

In 2001 werd de jeugdpsychiatrische kliniek De Mark overgenomen en was de organisatie GGZ Regio Breda een feit.

In 2006 is de GGz Breburg ontstaan uit de fusie tussen GGZ regio Breda en de GGZ Midden-Brabant.