hooft

Hooft in het museum

Dit is een artikel uit de Volkskrant, van vrijdag 30 augustus 2019

Katern: Opinie en debat. Titel: creativiteit een mensenrecht.

Het artikel is gebaseerd op de rede die Ivo van Hove uitsprak tijdens het Paradisodebat afgelopen zondag in het Internationale Theater Amsterdam.

Citaat Ivo: Kunstenaars vertellen universele verhalen. Deze verhalen zijn hard nodig in tijden waarin grote groepen vijandig tegenover elkaar staan.

Geef daarom vrij baan aan creatieve energie.Duizenden jaren geleden ontdekte de mens hoe hij vuur kon maken. Hij werd verbrand aan dezelfde paal, die hij zijn broeders had leren aansteken. Dat geeft aan hoe mensen omgaan met datgene wat ze niet begrijpen of bang voor zijn. De mens heeft de behoefte om te horen, bij wat men begrijpt. Dat geeft een veilig gevoel.

Verhalen zijn geen “objectieve feiten”, ze zijn als een spons die een veelvoud aan interpretatie opzuigt. Het maakt dat we ons bestaan en onze toekomst steeds opnieuw kunnen vormgeven. Er woedt een strijd tussen mensen die het heden zien als het begin van een heel nieuwe toekomst, en mensen die terug willen naar een paradijselijk verleden. In die omstandigheden speelt de kunstenaar een centrale rol.

Mariet
Kunst heeft zoveel voor mij betekent, al was het in ons (arme) gezin geen vanzelfsprekendheid. Ik wilde als kind een cursus schilderen doen, dit kostte toen 60 gulden, een heel groot bedrag voor ons gezin.

Het ontwikkelen van creativiteit vind ik eigenlijk (net als een aantal anderen) een mensenrecht. Net als de ontwikkeling op taalkundig of rekenkundig gebied, zou ieder kind recht moeten hebben op een kunstzinnige ontwikkeling. Echter het Nederlandse schoolsysteem is vooral cognitief ingericht. Kunstzinnige ontwikkeling en lessen in bijv. Muziek, toneel en beeldend worden vooral particulier geregeld door de ouders. Dit is een dure aangelegenheid, en dus niet voor iedereen toegankelijk. Een groot verschil met bijvoorbeeld ons buurland België, waarbij dit voor ieder kind gratis toegankelijk is en gegeven wordt door vakdocenten. Daar kunnen wij Nederlanders een voorbeeld aan nemen.

Ik, Mariet, kan mij geen leven zonder de kunsten voorstellen. Het zaadje hiervoor is geplant in mijn jeugd toen ik met de financiële hulp van mijn ouders op schilderscursus mocht!


Geen reacties aanwezig

Toevoegen