huysmuseum.nl-in-het-museum

In het museum

Het motto
Het motto van het museum is: ”ontmoetingen zijn de beste manier om vooroordelen te overwinnen”, daarom stelt het museum zich ten doel om mensen een verhelderende rondleiding te geven door het museum. De rondleidingen worden verzorgd door cliënten van GGz Breburg. Zo hoort u het verhaal van de psychiatrie uit eerste hand. Deels delen zij ervaringen met de bezoeker die uit hun eigen ervaringen zijn en deels is de informatie die verschaft wordt opgeschreven uit interviews die zijn afgenomen met cliënten en medewerkers van GGz Breburg.

Door verschillende kamers van het museum gaat de bezoeker op een reis door de geschiedenis. Een oude film geeft een mooi beeld van hoe het Antoniusgebouw en het terrein eromheen er vroeger uitzag. Vervolgens neemt de gids de bezoeker mee naar de verschillende kamers in het museum die originele materialen laten zien uit de linnenkamer, de keuken, de ontbijtkamer en het laboratorium. Om een officieel erkent instituut te zijn is er ook veel onderzoek gedaan in het Antoniusgebouw. Tijdens de rondleiding kan de bezoeker ook zelf verschillende dingen ervaren, zoals ontdekken hoe het is om een dwangbuis aan te hebben.
Vervolgens loopt de bezoeker door in het museum en komt terecht in de tegenwoordige tijd van de psychiatrie en dan ontdekt men onder andere hoe dun de grens is tussen gewoon en gek en of die grens überhaupt wel te trekken valt? Men doet verschillende testjes die meestal tot verrassende ervaringen leiden wat betreft de betrouwbaarheid van het brein.

De speurtocht
Voor kinderen is er een speurtocht in het museum. De kinderen gaan op zoek naar kleine sporen die Elsie heeft achtergelaten. Elsie is een fictief figuurtje, een meisje dat ooit op het Antoniushuis heeft gewoond. Ze is een jaar of 12 en ook zij speelde in de tuin, sprak af met vriendjes en had een knuffelbeer. Door dit soort overeenkomsten te laten ontdekken hoopt het museum te laten zien dat er meer overeenkomsten zijn dan verschillen tussen mensen met en zonder en psychiatrische aandoening. Het accent wordt dan, ook voortkomend uit de visie van GGz Breburg, gelegd op de dingen die men wel kan in plaats van alle aandacht voor enkel de beperkingen die een psychiatrische aandoening met zich mee brengt.

Andere producten
Het Huysmuseum heeft ook een programma voor mensen boven de 50 jaar. Dit is in samenwerking met de gemeente Etten-Leur; het cultuurbuffet. Men wordt hartelijk ontvangen met een stuk taart en een kopje thee of koffie en stapt vervolgens een stuk terug in de tijd voor een reis van herkenning in het museum; “zoals het vroeger was.”