IMG-7235

Leuk je te ontmoeten!

Op dinsdag 6 maart organiseerden GGZ-Breburg, Indigo, Present in Vriendschap en Surplus een inspirerende thema- avond met verschillende workshops. Dit voor maatjes en vrijwilligers die iets willen betekenen voor inwoners uit Etten-Leur met een psychiatrische achtergrond.

‘Ik tel mee’
Mensen met een psychiatrische aandoening die vaak al jaren binnen de muren van GGz Breburg verblijven, worden steeds meer begeleid naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan.
Hulpverleners gaan daarbij uit van Herstelgerichte Zorg: hoe kun je met een beperking een zo prettig en volwaardig mogelijk leven leiden? Hoe kun je weer meetellen in de samenleving?
Het Huysmuseum is een onderdeel van GGz Breburg. Cliënten werken er samen met professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Medewerkers van het Huysmuseum zijn in deze workshop op een interactieve manier met de vrijwilligers aan de slag gegaan rondom de vraag: Wat kan de rol van de Vrijwilliger zijn in de ondersteuning van onze cliënten?


Geen reacties aanwezig

Toevoegen