Uitreiking jubileum boek 5 jaar Huysmuseum

Monique Broekmans en Mariandel ter Rele. (Foto: Stella Marijnissen)

KSE leerlingen maken kennis met psychiatrie

Door: Stella Marijnissen 2020 

ETTEN-LEUR – Het woord psychiatrie is van oudsher tamelijk stigmatiserend en roept bij de meeste mensen onmiddellijk een beeld op die een vertekening kan geven van diegene die als ‘psychiatrisch cliënt’ wordt betiteld. Leerlingen van de derde klas mavo van de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE) kregen dinsdag het boek Huysmuseum 2013-2018 uitgereikt en een lesbrief om hen kennis te laten maken met de wereld der psychiatrie en om vooroordelen weg te nemen.

In het begin van de vorige eeuw bouwden de zusters Franciscanessen een tehuis op de Leur voor eenieder die behoefte had aan hulp. Bejaarden, minderbedeelden, moeilijk opvoedbare meisjes en zwakzinnigen werden opgevangen in huize Sint Antonius dat later uitgroeide tot een sanatorium, gespecialiseerd in de zorg voor zenuwzieke vrouwen. In de zestiger jaren werd het bestuur overgedragen aan de stichting Het Hooghuys die er een erkend psychiatrisch ziekenhuis van maakte en in later jaren een woongemeenschap voor mensen met  psychiatrische problematiek. Via fusies en reorganisaties werd Het Hooghuys onderdeel van GGz Breburg.

Verhuizen

Inmiddels zijn de plannen voor bouw en verbouw van het Het Hooghuys en het bijbehorende terrein klaar en wordt de voormalige instelling omgetoverd in woonwijk Van Bergenpark. Het in het Hooghuys gevestigde Huysmuseum moest daardoor verhuizen en heeft een plaatsje gevonden in het Streekmuseum Etten+Leur in het Paulushofje, waar rondleidingen worden verzorgd door onder andere ervaringsdeskundige Mariandel ter Rele. Monique Broekmans is de projectbegeleider van het Huysmuseum en is daarnaast  participatiecoach die contacten onderhoudt met gemeente en onderwijsinstellingen en de activiteiten binnen het Huysmuseum coördineert.

Dwangbuis

“We hebben ons project Elsie’s Wereld gestalte gegeven”, vertelt Broekmans. “Zij was een meisje dat in 1939 in Huize Sint Antonius kwam wonen. We vonden een foto van haar. Hoe haar echte naam was weten we niet, maar dat maakt ook niet uit. We hebben haar Elsie genoemd en er een onderwijsproject van gemaakt voor de leerlingen van groepen 7 en 8 van de basisscholen. Aan de hand van een speurtocht kunnen de kinderen in ons museum kennis maken met de wereld van de psychiatrie en hoe dat er in vroeger tijden aan toe ging bijvoorbeeld met dwangbuizen en spanlakens, zodat de patiënt geen vin kon verroeren, en met troostmantels, een soort knuffeldeken.” Het museum biedt naast een kijkje in het Elsie’s Wereld een vaste tentoonstelling die de geschiedenis toont van Het Hooghuys en zijn erfgoed. Daarnaast zijn er diverse kunstwerken te bewonderen, zowel van kunstenaars als cliënten.

Lesbrief

Het project Elsie’s Wereld is ontwikkeld door KOEPEL, de gemeentelijke Marktplaats voor cultuur- en natuureducatie. Daarnaast bestond de wens om ook leerlingen van het middelbaar onderwijs kennis te laten maken met psychiatrie. Daarom werd in samenwerking met de medewerkers van het Huysmuseum een lesbrief gemaakt die leerlingen van mavo 3 van de KSE afgelopen dinsdag kregen overhandigd. Zij ontvingen tevens het boek Huysmuseum 2013-2018. Deze ‘Lesbrief VO Het Huysmuseum’ met als titel ‘Ontmoetingen zijn de beste manier om vooroordelen te overwinnen’ werd vormgegeven door master in de kunsteducatie Marja Reniers. “Het doel is om aan de hand van deze lesbrief de leerlingen te informeren over psychiatrie en wellicht wat vooroordelen weg te nemen”, zegt Monique Broekmans. “Tenslotte heeft één op de vier Nederlanders ermee te maken in verschillende vormen. Want bij psychiatrie gaat het gaat niet alleen om verwarde mensen. Daar hoort bijvoorbeeld ook ADHD, autisme, anorexia of verzamelwoede bij.”

Meer informatie over het Huysmuseum en rondleidingen is te vinden op www.huysmuseum.nl.


Geen reacties aanwezig

Toevoegen