huysmuseum.nl-artist-in-residence2

Artist in Residence

Met het -Artist in Residence- project biedt het Huysmuseum kunstenaars van verschillende disciplines de mogelijkheid om in samenwerking met cliënten van de GGZ tijd te nemen voor onderzoek binnen zijn of haar kunstdiscipline. Dat resulteert uiteindelijk in een presentatie en expositie in het museum.
Het museum wil met deze faciliteit een experimentele en vernieuwende aanpak van kunst stimuleren.
Tijdens een half jaar durend project initieert de kunstenaar een samenwerkingsverband met een aantal geïnteresseerde cliënten. Zo wordt het project samenspel van het terrein van GGz Breburg, cliënten en kunstenaar en de kunst.

Wisselende exposities met een actueel thema van de psychiatrie

In samenwerking met andere afdelingen van de GGz Breburg toont het Huysmuseum ieder half jaar een bijzondere expositie om een bepaald thema, dat belangrijk is binnen de psychiatrie, onder de aandacht te brengen.