Foto voorzijde

Ontwikkeling terrein Hooghuys en Huysmuseum

In het artikel “Bouw terrein Hooghuys niet eerder dan in 2020″ in BNDeStem d.d. 16-02-2018 staat onder andere vermeld:

,,De Nederlandse Bouw Unie (NBU) verwacht pas in het laatste kwartaal van dit jaar met de eerste plannen naar buiten te komen voor de invulling van terrein Hooghuys in Leur. Dat is meer dan een jaar nadat de Etten-Leurse onderneming de grond heeft gekocht van GGz Breburg. De NBU heeft zoveel tijd omdat in de koopovereenkomst is opgenomen dat GGz zelf mag aangeven op welk moment zij de huidige gebouwen niet meer nodig heeft. Naar verwachting is dat in 2020.”

Ons museum is gevestigd in het historische Sint-Antonius gebouw, gelegen op het terrein Hooghuys. Het bouwplan krijgt de naam Van Bergenpark. Wat dit plan concreet betekent voor de toekomst van het Huysmuseum, is dus nog niet bekend. De ontwikkelingen hiervan zullen op onze website worden vermeld.

Ons museum is dus voorlopig gewoon geopend voor bezoekers! Onze openingstijden zijn: woensdag- en vrijdagmiddag 13:30 – 16:30.

    

Geen reacties aanwezig

Toevoegen