Huysmuseum.nl-visie

Visie

Over onze missie

Het Huysmuseum stelt zich ten doel om de wereld van de psychiatrie bekend en bemind te maken. Te lang is het gordijn om de psychiatrie dichtgetrokken. Het vreemde en onbekende van de psychiatrie daagt uit om ontdekt en geliefd te worden, om zo onderdeel te worden van het vertrouwde dagelijkse leven.
Het museum wil de nieuwsgierigheid naar psychiatrie aanmoedigen en met trots verhalen en ervaringen uit de psychiatrie vertellen. Alles moet bewegen, van buiten naar binnen en weer terug naar buiten.
Mensen zijn mensen en iedereen geeft op zijn eigen manier kleur aan de wereld. Het doek gaat open en het voorstellen begint.

Het Huysmuseum in Etten-Leur is het West Brabantse museum van de psychiatrie. De uitdaging voor het museum is de psychiatrie toegankelijk te maken. Ze doet dit met vernieuwende, vervreemdende en ook traditionele exposities.

De vaste tentoonstelling laat de bezoeker kennis maken met de geschiedenis van de psychiatrie. Een veelbewogen geschiedenis die in ruim 100 jaar grote veranderingen heeft doorgemaakt. De bezoeker maakt kennis met de mensen die hier woonden en u hoort hun persoonlijke verhalen.

De tijdelijke exposities tonen vernieuwend werk. Het museum biedt een podium aan zinnenprikkelende kunstenaars die samen met een aantal cliënten van de GGZ aan kunstprojecten werken. Niets is bij deze exposities gek genoeg. Iedere zes maanden werkt een andere kunstenaar aan een expositie. Gedurende die tijd woont de kunstenaar op het terrein van de GGZ en werkt de kunstenaar met deelnemers in het atelier dat door het museum beschikbaar wordt gesteld.

Daarnaast is het museum kwartiermaker met als doel de psychiatrie te de-stigmatiseren. Het museum gaat naar buiten en organiseert educatieve projecten.


Geen reacties aanwezig

Toevoegen